Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
  • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
  • Lập báo cáo hằng tháng.
  • Làm các công việc của một kế toán.
  • Tốt nghiệp THPT trở lên.
H.A.V.A.S
Đồng Nai
  • Nhập định mức lên phần mềm.
  • Các công việc khác thuộc phòng kế toán.
  • Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

We have removed 11 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds