Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên văn phòng

Cic Thăng Long
Hà Nội
  • Thường trực tại văn phòng trong giờ làm việc;
  • Xử lý cac công việc hành chính theo yêu cầu của quản lý.
  • Công ty cần tuyển dụng nhân viên hành chính là nữ có tính…

Nhân viên Văn Phòng

Tnhh Sx Nhật Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo các loại văn bản công văn giấy tờ hành chính tại công ty.
  • Xử lý giấy tờ hồ sơ từ các phòng ban.
  • Quản lý, sắp xếp các file tài liệu, hồ sơ, … trên máy…

Nhân viên văn phòng

Tnhh Bảo Trâm
Ðà Nẵng
  • Hỗ trợ bộ phận Tư vấn khách hàng các dự án kinh doanh và các dòng sản phẩm của công ty.
  • Phát triển và mở rộng thông tin khách hàng.
  • Chịu được áp lực công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email