Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiểm tra và xuất phiếu thu cho khách hàng.
  • Thông tin hàng hoá và địa điểm giao nhận cho khách hàng.
  • Sắp xếp giấy tờ, Hồ sơ sổ sách.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:

We have removed 18 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds