jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Công Ty TNHH Nova Ecotec
Bình Dương
 • Mô tả công việc Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các phòng ban, bộ phận trong nhà máy.
 • Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận nhân sự, lên kế hoạch…
ván ghép sudima
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý khoảng 250- 300 công nhân , báo cơm , xử lý giấy nghỉ phép , nghỉ việc .....
 • Những giấy tờ liên quan tới người lao động.
 • Tin học văn phòng thành thạo.
SNP
Bình Dương
 • Xây dựng các chương trình hoạt động, hành động của công nhân.
 • Giám sát chấm công và tình trạng nghỉ việc của NLĐ.
 • Cụ thể hơi sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Chế Biến Gỗ Tường Văn
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • + Có kỹ năng và kiến thức tuyển dụng trong nghành gỗ Bình Dương.
 • + Có thiết lập chuẩn mực đánh giá kết quả của công việc nhân viên.
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
Bình Dương
 • Định kỳ tổng hợp các nhu cầu đào tạo lao động từ các bộ phận trong nhà máy.
 • Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác cho người…
Công Nghiệp Lama Việt Nam
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự:
 • Tuyển dụng công nhân viên.
 • Vấn đề môi trường - an toàn PCCC.
 • Tổng hợp đánh giá ABC, chuyên cần, kỹ năng.
Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng
Bình Dương
 • Mô tả công việc – Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức…
Dan On Foods
Bình Dương
 • Lên kế hoạch tuyển dụng.
 • Giám sát, đào tạo tuân thủ nội quy, quy định Công ty.
 • Theo dõi chấm công, hợp đồng lao động.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Gốm Sứ Minh Minh Cường
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc liên quan bảo hiểm và công đoàn.
 • Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu.
 • Theo dõi chấm công hàng ngày.
 • Làm lương cho công nhân viên.
HOAN MY VAN PHUC
Bình Dương
 • Thực hiện công tác Tuyển dụng và đào tạo của Công ty.
 • Quản lý, phổ biến Nội quy, quy định của Bệnh viện, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, thực hiện kiểm tra thường…