jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 136 jobs
IMPAC
Hà Nội
 • Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả của Công ty;
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng;
BDA.SC
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp:
 • Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác,.
 • Thực hiện và quản lý phần mềm kế toán một cách thống…
BÊ TÔNG HÀ THANH
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát chứng từ sổ sách phát sinh hàng ngày;
 • Lập báo cáo quản trị định kỳ;
 • Quản lý chứng từ, sổ sách.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Thiên Hoà An
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Thưởng lợi nhuận cuối năm.
Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Ecotech Việt Nam
Hà Nội
 • Thực hiện hạch toán các công việc phát sinh hàng ngày:
 • Thực hiện giao dịch với Ngân hàng.
 • Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dịch Vụ Và Quản Lý Bất Động Sản Tận Tâm
Hà Nội
 • Kiểm tra các chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày.
 • Kiểm tra sổ sách, số liệu sổ sách vào cuối tháng.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
Công ty CP Điện tử viễn thông và Phát thanh truyền...
Hà Nội
 • Tập hợp, kiểm tra hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi hạch toán kịp thời.
 • Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm (báo cáo kết quả cho Ban Giám Đốc biết).
Công Nghệ Và Giải pháp S5T Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương nhân…
ĐẦU TƯ THÀNH MỸ
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra hóa đơn chứng từ,.
 • Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu.
NỘI THẤT PHA LÊ CHÂU ÂU
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
 • Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm.
 • Một số yêu cầu khác: