jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 136 jobs
Tổng Vận Tải Thủy - CT
Hà Nội
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Tổ chức và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM
Hà Nội
 • Rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ và các nghiệp vụ hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật và công ty.
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy.
Du Lịch Sang Trọng - Luxury Travel
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Chế độ BHXH + BHYT.
CDC HÀ NỘI
Hà Nội
 • Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành.
 • Phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ.
 • Làm bảo lãnh, xử lý chứng từ nhân công, vật tư, rà…
Công ty CP Điện tử viễn thông và Phát thanh truyền...
Hà Nội
 • Tập hợp, kiểm tra hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi hạch toán kịp thời.
 • Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm (báo cáo kết quả cho Ban Giám Đốc biết).
SKYMOND
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm Tra chứng từ hóa đơn thanh toán, Kiểm soát báo cáo của kế toán viên.
 • Kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ.
 • Kiểm soát xuất - nhập - tồn.
Trung Tâm Anh Ngữ Key English
Hà Nội
 • Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm;
 • Lập các báo cáo tài chính theo các biểu mẫu do Nhà nước quy định;
 • Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ…
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Chế Tạo Máy Hanode
Hà Nội
 • Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (kế toán thuế, công nợ, kho ...).
 • Địa chỉ làm việc và địa chỉ liên hệ:
IMPAC
Hà Nội
 • Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả của Công ty;
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng;
Đầu Tư Và Công Nghệ A&A Việt Nam
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu và định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối số liệu giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.