Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 3 of 146 jobs
Kiến Tạo & Kiệt Tác
Hà Nội
 • Xuất hóa đơn GTGT, làm hồ sơ hải quan khi phát sinh.
 • Nhập dữ liệu vào phần mền(mua vào, bán ra, ngân hàng, chi phi).
 • Cân thuế GTGT và TNDN tạm tính.
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại...
Hà Nội
 • Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty.
 • Hạch toán các khoản chi phí của Công ty.
 • Lập báo cáo thuế quý, năm.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT S...
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách kế toán thuế( Lập các báo cáo thuế theo quy định).
 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
Hà Nội
 • Chuẩn bị hồ sơ, mở bảo lãnh, và theo dõi bảo lãnh.
 • Xác định các hoạt động mua hàng của bộ phận mua hàng trong công ty.
 • Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại XOFA
Hà Nội
 • Nhập - xuất nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, công cụ dụng cụ;
 • Quản lý thu-chi hàng ngày;
 • Kiểm soát giá nhập đầu vào và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;
Du Lịch Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương APT TRAVEL
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Dự báo phân tích tình trạng tài chính, như:
 • Xu hướng doanh thu, chí phí, lãi lỗ các phòng ban, công ty….và báo cáo thuế.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Công Ty Khuôn Mẫu Innovation Việt Nam
Hà Nội
 • Kế toán/kiểm toán/ Kỹ sư/sản xuất.
 • CÔNG TY KHUÔN MẪU INNOVATION VIỆT NAM.
 • Công ty thành lập được hơn 10 năm ( 100% vốn nước ngoài ) ,chuyên sản xuất khuôn mẫu …
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XOFA
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập - xuất nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, công cụ dụng cụ;
 • Quản lý thu-chi hàng ngày;
 • Kiểm soát giá nhập đầu vào và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;
TẬP ĐOÀN THANH HẰNG
Hà Nội
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách sổ sách thuế , lập hợp đồng mua bán và hợp đồng kinh tế.
 • Cân đối, lập bảng kê và xuất hóa đơn tài chính, gởi báo cáo vào cuối tháng cho KTT.
CÔNG TY TNHH ATP VIỆT NAM
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập báo cáo thuế quý và báo cáo tài chính năm.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Misa.
 • Kiểm tra tất cả các số liệu nội bộ, định khoản các nghiệp vụ phát sinh, hướng…