Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 155 jobs
ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM
Hà Nội
 • Rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ và các nghiệp vụ hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật và công ty.
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy.
Công Ty TNHH Bestbaby Việt Nam
Hà Nội
 • Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, báo cáo Thuế.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Cycad
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế, BCTC và các báo cáo quyết toán năm.
 • Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân…
ĐẦU TƯ THÀNH MỸ
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra hóa đơn chứng từ,.
 • Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu.
EMOBI
Hà Nội
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập các bộ chứng từ đi kèm theo đúng chuẩn mực kế toán;
 • Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các…
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.
 • Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, hóa đơn hàng quý…
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASIMEX
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các sổ sách kế toán.
 • Làm báo cáo thu – chi, báo cáo thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế.
 • Báo cáo công nợ và các nghiệp vụ liên quan khác.
OTES CORPORATION
Hà Nội
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán;
 • Lên báo cáo thuế, kế toán tổng hợp;
 • Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp Quản lý.
 • Tuổi từ 24 đến 30 tuổi.
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày..
 • Các công tác kế toán theo sự điều hành của quản lý.
Tổng Vận Tải Thủy - CT
Hà Nội
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Tổ chức và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.