Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI LONG
Hà Nội
14.000.000 VNĐ một năm
  • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu khách hàng chi tiết và tổng hợp.
  • Kiểm tra nghiệp vụ định khoản các loại phát sinh.
» Create your CV - It only takes a few seconds