jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo) Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 22 jobs
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, BCTC hàng tháng.
 • Kiểm soát thu, chi, theo dõi công nợ, quyết toán doanh thu chi phí, báo cáo cuối tháng.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Có kinh nghiệm là kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài;
Công Ty TNHH Jigelec Precision System
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Tính giá thành sản phẩm.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Falcon atings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
Công Ty TNHH Texon Vietnam
Bắc Ninh
 • Kiểm tra và kiểm soát tất cả các công việc của phòng kế toán.
 • Quản lý trực tiếp là trưởng phòng người Hàn.
 • Kiểm tra các bút toán hạch toán của nhân viên phòng…
Công Ty TNHH Gigalane
Bắc Ninh
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tập hợp, lưu trữ chứng từ và bảo mật thông tin.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tập hợp, lưu trữ chứng từ và bảo mật thông tin.
 • Có xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội.
Long Phương
Bắc Ninh
 • Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán.
 • Lập phiếu thu/chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho và các chứng từ kế toán…
Xây Dựng Sheng Yu
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, BCTC hàng tháng.
 • Kiểm soát thu, chi, theo dõi công nợ, quyết toán doanh thu chi phí, báo cáo cuối tháng.