jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 2 of 332 jobs
Jay Jay Vina
Quảng Nam
 • Thu thập, xử lý, kiểm tra và phân tích tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết…
Công Ty TNHH Minh Quang
Nghệ An
 • Kế toán chi tiết mua hàng, dịch vụ, bán hàng, giao dịch, và kế toán chi tiết ngân hàng, tiền mặt.
 • Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh:
Công ty Cổ phần Max Việt Nam
Hà Nội
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
 •  Thu nhập hấp dẫn;
Dong Shin il Vina
Hà Nam
 • Cập nhật số liệu kế toán, sắp xếp, kiểm tra các chứng từ theo các nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra báo cáo, đối chiếu sổ chi tiết với số dư các…
CO-WELL
Hà Nội
 • Định khoản các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm Fast.
 • Theo dõi các hợp đồng trong nước, xuất hóa đơn tài chính.
 • Theo dõi khấu hao tài sản.
 • Quyền lợi và thu nhập:
Dien Phuong Riverside Village
Quảng Nam
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Theo dõi công nợ khách hàng.
DongJun Art Craft
Hà Nam
 • Làm báo cáo thuế VAT, TNCN, quyết toán thuế TNCN, TNDN.
 • Hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán.
 • Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán.
Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Tiến Thắng
Vĩnh Phúc
 • Nhập liệu chứng từ, tổng hợp lên báo cáo theo yêu cầu, quản lý nhập xuất hàng hóa, làm việc với khách hàng, đối tác trong phạm vi công việc.
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
Vũng Tàu
 • Lập bảng lương, khấu trừ bảo hiểm, thuế TNCN hàng tháng.
 • Theo dõi quản lý công cụ dụng cụ hàng tháng theo đúng quy định của kế toán, lập bảng.
coLand River Beach Resort & Spa
Quảng Ngãi
 • Tính toán thu chi trong spa.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.