jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 378 jobs
Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
Hải Phòng
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa chi tiết và tổng hợp.
TM GOLDA HOTEL
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ thanh toán, tạm ứng.
 • Hạch toán các bút toán liên quan đến chi tiền mặt, tiền gửi vào phần mềm.
Thái Sơn Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán hiệu quả để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận…
Feroli Việt Nam
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí theo định mức, chiết khấu theo chính sách bán hàng đã được duyệt của chi nhánh.
 • Lập các báo cáo thuế theo quy định.
Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina
Bình Dương
 • Phối hợp các phòng ban lập ngân sách năm theo yêu cầu của KTT .
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đã lập theo từng tháng / năm.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Falcon atings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Times Holding
Hà Nội +1 location
 • Kiểm tra chứng từ, hồ sơ, sổ sách.
 • Quản lý sổ sách thu, chi.
 • Lập báo cáo tài chính theo tuần/theo quý/theo năm.
 • Các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BTGROUP
Hải Phòng
 • Kế toán thuế định kỳ hàng tháng:
 • Xuất hóa đơn bán hàng, lập bảng kê chi tiết kèm hóa đơn, theo dõi khách hàng xuất hóa đơn….
 • Báo cáo thuế GTGT theo quý:
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ AN DƯƠNG
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán.
 • Theo dõi công nợ của khách hàng và Nhà cung cấp.
 • Thưởng các ngày lễ tết: