Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty TNHH Minato Việt Nam
Hải Phòng
18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • _Nội dung Công việc yêu cầu:
  • Nộp CV bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
  • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chế độ kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính.
» Create your CV - It only takes a few seconds