Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
HOJEONG
Bắc Ninh
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
 • Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…
Georim Tech Vina
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, BCTC hàng tháng.
 • Kiểm soát thu, chi, theo dõi công nợ, quyết toán doanh thu chi phí, báo cáo cuối tháng.
Công nghiệp Fullwei Việt Nam
Bắc Ninh
 • Phụ trách thanh toán, giao dịch với ngân hàng.
 • Hạch toán chi phí và thanh toán tiền mặt.
 • Rà soát các phiếu nhập, xuất kho do bộ phận quản lý sản xuất gửi.
Long Phương
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Theo dõi công nợ của công ty.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh / TT phân phối đảm bảo tính đúng đắn, kịp thời.
 • Tổ chức công tác kế toán trên phần mềm.
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bắc Việt
Bắc Ninh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẮC VIỆT.
 • Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, trụ sở tại KCN Quế Võ, Bắc ninh, chuyên sản xuất và kinh doanh khuôn mẫu chính xác và…
SOUL-NET
Bắc Ninh
 • Làm các công việc của kế toán, lên tờ khai thuế, nộp báo cáo thuế, lên báo cáo tài chính.
 • Làm các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
Kishin Việt Nam
Bắc Ninh
 • Phân bổ chi phí hàng xuất nhập khẩu, khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước ngắn & dài hạn, hạch toán trên.
 • Xử lý sai số trên phần mềm kế toán;
Hana Micron Vietnam
Bắc Ninh
 • Phụ trách các công việc kế toán theo phân công của trưởng phòng.
 • Chịu trách nhiệm về thanh toán.
 • Giao dịch với ngân hàng, kiểm soát và thực hiện các khoản vay.
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ THÔNG MINH KINH...
Bắc Ninh
 • Kiểm soát, quản lý hợp đồng, hồ sơ, hóa đơn chứng từ.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo liên quan đến thuế, ngân hàng.
 • Tính lương và tạm ứng cho các bộ phận.