jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Bắc Ninh (undo) Nhân Viên Kế Toán (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
NHÔM BÌNH NAM
Bắc Ninh
  • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp cho khớp đúng.
  • Kiểm tra soát xét, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của toàn bộ quá trình hạch toán nghiệp vụ…
» Create your CV - It only takes a few seconds