Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
MTV PTC
Ðà Nẵng
  • Tính hóa đơn khách hàng trên phần mềm hỗ trợ.
  • Xuất hóa đơn khi khách hàng có nhu cầu.
  • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
» Create your CV - It only takes a few seconds