Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Cửa Hàng Bán Lẻ Hàng Tiêu Dùng
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
  • CỦA HÀNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG PHONG ĐẰNG.
  • Nữ tuổi từ 18 -48 tuổi chịu khó , có trách nhiệm trong công việc.
  • Kiểm tra hàng hóa, phụ trông coi cửa hàng, giữ gìn…
» Create your CV - It only takes a few seconds