Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Thuận Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
  • Khuân vác vải, đóng bao.
  • Công việc đơn giản, có nghỉ trưa.
  • 0909667688 nếu cần thêm chi tiết.
  • Toàn thời gian, Thời vụ, Hợp đồng.
» Create your CV - It only takes a few seconds