jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Đồng Nai
 • Đảm bảo các công việc có liên quan về kế toán tại chi nhánh.
 • Lập kế hoạch thu chi, UNC….
 • Theo dõi hợp đồng, các khoản phải thu, lập báo cáo,..
QUỐC TẾ MEDINO
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán VN, làm sổ sách kế toán.
 • Đầu mối tiếp nhận, xử lý các công việc kế toán của công ty.
Công Ty Cổ Phần Danich Agri Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, BCTC hàng tháng.
 • Kiểm soát thu, chi, theo dõi công nợ, quyết toán doanh thu chi phí, báo cáo cuối tháng.
Web-Pro Vietnam
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một năm
 • Tính toán giá thành sản phẩm, phân tích chi phí sản xuất tối ưu.
 • Quản lý, giải quyết vấn đề với bộ phận Thuế.
 • Kiểm tra sự cân đối số liệu chi tiết và tổng hợp.
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
Đồng Nai
 • Tính giá thành và các công việc liên quan.
 • Cost calculation and related work.
 • Kiểm tra đổi chiếu công nợ.
 • Biết làm báo cáo thuế, BCTC, quyết toán thuế TNCN,…
Dệt JOMU VN
Đồng Nai
 • Tính giá thành và các công việc liên quan.
 • Cost calculation and related work.
 • Kiểm tra đổi chiếu công nợ.
 • Biết làm báo cáo thuế, BCTC, quyết toán thuế TNCN,…
H.A.V.A.S
Đồng Nai
 • Lập đầy đủ và gửi đúng hạn:
 • Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê.
 • Theo dõi chứng từ ngân hàng.
Tnhh Công Trình Sơn Kính 3d Hanchi
Đồng Nai
 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
 • Tập hợp các hóa đơn chứng từ phát sinh cũng như hạch toán và ghi sổ sách các nghiệp vụ phát sinh hàng…
SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BLUE BIRD
Đồng Nai
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý thu chi hàng ngày, các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Quản lý, nhắc nhở & theo dõi công nợ của khách hàng.
 • Theo dõi, quản lý công nợ của nhà máy.
CÔNG TY TNHH SAN LIM FURNITURE
Đồng Nai
 • 3 - 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty.
 • Tổng hợp chi phí, dự trù chi phí, ngân sách cho các dự án.
 • Bảo hiểm theo quy định.