Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 783 jobs
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày..
 • Các công tác kế toán theo sự điều hành của quản lý.
H.A.V.A.S
Đồng Nai
 • Lập đầy đủ và gửi đúng hạn:
 • Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê.
 • Theo dõi chứng từ ngân hàng.
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ NEWSTAR
Hà Nội
 • Công việc hằng ngày phải làm.
 • Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:
 • + Sau khi đã tập hợp được các hóa đơn chứng từ liên…
Nhựa Đạt Hòa
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Thu thập, xử lý số liệu, thông tin kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như:
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
Bình Dương
 • Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Công Ty TNHH Đại Danh
Cần Thơ
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán và các chứng từ ban đầu về thu, chi, thanh toán, bảo quản lưu trữ chứng từ - thuộc phạm vi phần hành nghiệp vụ kế toán phát sinh ở…
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Báo cáo cập nhập tiến độ xây dựng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngân hàng.
 • Tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thu nhập 15 - 25 triệu/tháng.
Tam Hưng
Bình Dương
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Làm bảo lãnh, xử lý chứng từ nhân công, vật tư, rà soát chứng từ, hoạch toán vào phần mềm, kê khai thuế công ty mẹ”.
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7;
Công ty CP Kỹ thuật hàng hải và dầu khí Viễn Đông
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chứng từ, ghi nhận hạch toán và theo dõi quản lý công nợ, theo dõi hàng tồn kho, ghi nhận giá vốn - doanh thu, thu thập xử lý thông tin.
 • Đảm bảo các công việc có liên quan về kế toán tại chi nhánh.
 • Lập kế hoạch thu chi, UNC….
 • Theo dõi hợp đồng, các khoản phải thu, lập báo cáo,..