Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 2 of 778 jobs
Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Hà Nam
 • Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.
 • Tổng hợp, cân đối lượng hàng nhập vào xuất ra từng tháng, từng…
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tài Phú
Cần Thơ
 • Được kế toán trưởng giao công việc trực tiếp theo đúng chuyên ngành tài chính kế toán (kế toán thương mại dịch vụ).
 • Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Phan
Bình Dương
 • Xử lý , kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ.
Công Ty TNHH Sky Denov Vina
Vĩnh Phúc
 • Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
 • Kiểm tra hợp đồng kinh tế.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Fleur De Lys Hotel Quy Nhon
Bình Định
 • Tính toán thu chi trong spa.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Công ty CP Việt Hương
Bình Dương
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.
Dầu Ăn Honoroad Việt Nam
Tiền Giang
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các nghiệp vụ :
 • Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả).
 • Kế toán nghiệp vụ Thuế.
 • Kế toán tài sản cô định.
 • Chuyên ngành về tài chính, kế toán.
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày..
 • Các công tác kế toán theo sự điều hành của quản lý.
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.
Công Ty TNHH GFS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Mô tả công việc - Thu tiền từ khách hàng, cổ đông… - Quản lý chứng từ liên quan đến thu & chi - Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp - Trực tiếp thự hiện…