Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 526 jobs
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thép Hòa Bình
Đồng Nai
 • Các công việc khác trong bộ phận kế toán.
 • Các chế độ khác theo Luật lao động.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
Đồng Nai
 • Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu công nợ phải thu hàng ngày với số liệu của thu ngân.
 • Theo dõi và lập chứng từ tăng giảm hữu hiệu của TSCĐ.
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
Bình Dương
 • Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ kế toán trưởng lập báo cáo tài chính (báo cáo tháng , báo cáo năm), hạch toán doanh thu, chi phí, tính khấu hao tài sản cố định và các khoản phải thu và…
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
Đồng Nai
 • Phần hành kế toán nghiệp vụ:
 • Quản lý ngân sách, quỹ tiền mặt và báo cáo thu chi hàng ngày/ tuần/ tháng.
 • Phân tích biến động nợ phải thu, nợ phải trả, doanh thu,…
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
Đồng Nai
 • Phần hành kế toán nghiệp vụ:
 • Quản lý ngân sách, quỹ tiền mặt và báo cáo thu chi hàng ngày/ tuần/ tháng.
 • Phân tích biến động nợ phải thu, nợ phải trả, doanh thu,…
CÔNG TY TNHH TOYOTA TSUSHO FASHION EXPRESS VIỆT NA...
Bình Dương
 • Mô tả công việc Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty Kiểm…
Công Ty TNHH Samsin Vina
Hà Nam
 • Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày:
 • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế…
Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam
Hà Nội
 • Hạch toán tổng hợp các tài khoản kế toán cơ bản.
 • Lên Báo cáo tài chính theo quy định (có sự hỗ trợ của kế toán trưởng).
 • Làm các hồ sơ và thủ tục với ngân hàng:
Công Ty TNHH Ue Furniture Việt Nam
Bình Dương
 • Mô tả công việc – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.