jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
Công Ty TNHH Dong-A Bestech Vina
Bình Dương
 • Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
 • Quản lý, đào tạo kế toán viên.
 • Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn –…
Công ty CP Việt Hương
Bình Dương
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.
Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Phan
Bình Dương
 • Xử lý , kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ.
Công Ty TNHH GFS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Mô tả công việc - Thu tiền từ khách hàng, cổ đông… - Quản lý chứng từ liên quan đến thu & chi - Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp - Trực tiếp thự hiện…
TMDV Vận Tải Nam Long
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ.
 • Tổng hợp doanh thu hàng ngày.
 • Thực hiện các ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các…
thiết kế và thi công nội thất Đông Dương
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
 • Thực hiện kiểm soát chi phí hợp lý.
 • Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán với khách hàng và nhà cung cấp.
 • Nhiều cơ hội thăng tiến.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Báo cáo công nợ hàng tuần.
 • Hạch toán chi phí, báo cáo VAT.
 • Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
 • Đóng bảo hiểm full lương.
CHẾ TẠO BƠM TS
Bình Dương
12.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi.
 • Kế toán công nợ, các khoản thanh toán khác.
 • Kế toán nguyên vật liệu.
 • Kế toán thành phẩm, giá thành.
 • Công ty hỗ trợ xuất ăn trưa.
Công Ty TNHH DCT Partners Việt Nam
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM.
 • Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có vốn 100% nước ngoài.
TIẾN THÀNH TIEN THANH SHAREHOLDING COMPANY
Bình Dương
 • Thực hiện các công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng;
 • Mức lương thỏa thuận theo năng lực.