Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Trend setters Fashions Việt Nam
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 25 đến 45.
 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • 01 bộ hồ sơ thông thường.
TRENDSETTERS FASHIONS VIỆT NAM
Bắc Ninh
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 25 đến 45.
 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • 01 bộ hồ sơ thông thường.
TM và DV Phong Hà
Bắc Ninh
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 24 đến 30.
 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • 01 bộ hồ sơ thông thường.
MAI QUANG ANH
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 22 đến 45.
 • Các chế độ theo quy định của luật lao động và quy định của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Đầu tư sản xuất TM và DV Tuấn Hà.
Bắc Ninh
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Theo Luật lao động Việt Nam.
 • Thu nhập 6 triệu trở lên.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Kế toán tài chính ngân hàng.
CT HUỲNH BẢO NGỌC
Bắc Ninh
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 15 Nữ, độ tuổi từ 22 đến 27.
 • + Theo Luật lao động và theo quy định của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Tư vấn thiết kế xây dựng An Tiến
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 3 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Theo luật lao động Việt Nam, lương từ 5-7 tr/th.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Kế toán tài chính ngân hàng.
Đầu tư Xây dựng 28A
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 25 đến 30.
 • Theo quy định của Luật lao động.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Trung thực, nhiệt tình, sống ở bắc ninh.
KHKT HỒNG HẢI
Bắc Ninh
 • + Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 50 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 100.
 • + Theo Luật lao động và theo quy định của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
CT MAI QUANG ANH
Bắc Ninh
 • + Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 22 đến 50.
 • + Theo Luật lao động và theo quy định của công ty.
 • + Lương Từ 7 tr.
 • 01 bộ hồ sơ thông thường:
» Create your CV - It only takes a few seconds