Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 699 jobs
CHI NHÁNH SÓNG VIỆT
Lâm Đồng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho…
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.
Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Hà Nam
 • Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.
 • Tổng hợp, cân đối lượng hàng nhập vào xuất ra từng tháng, từng…
Công Ty TNHH Wooden Stories
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc của Kế toán Tổng hợp.
 • Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý để phê duyệt hoặc trình cấp quản lý phê duyệt theo phân cấp.
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Hỗ trợ công việc khác liên quan đến Kế Toán.
Megaland
Việt Nam
 • Lương tháng 13, thưởng theo hoạt động KD, đào tạo nội bộ hàng tuần.
 • Các chế độ BHXH, BH nhân nhân thọ, các chương trình ĐT nâng cao nghiệp vụ.
Vietcomreal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • I/ Nhiệm vụ thường xuyên hằng ngày:
 • Tập hợp kiểm tra, tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào, ký nháy/trình ký, hạch toán vào phần mềm kế toán.
Công Ty TNHH Xây Lắp Đại Quang Minh
Hậu Giang
 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán.
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.
 • Lưu trữ theo dõi chứng từ kế toán.
 • Theo dõi thu chi,hàng hóa, công nợ , ngân hàng.
Công Ty TNHH Kurim Việt Nam
Bình Dương
 • Tham gia quản lý hoạt động, điều hành phòng kế toán, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán.
 • Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ kế toán, kiểm tra…
Công Ty TNHH Elentec Hcm Vina
Đồng Nai
 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán.
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.
 • Lưu trữ theo dõi chứng từ kế toán.
 • Theo dõi thu chi,hàng hóa, công nợ , ngân hàng.