Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 376 jobs

Kế toán tổng hợp new

Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
Hà Nội
 • Phụ trách toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh cho cho công ty.
 • Làm các báo cáo và kê khai thuế cho doanh nghiệp theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm).

Kế Toán Tổng Hợp new

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK
Hà Nội
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đăng Khoa Tây Nguyên
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và quản lý công nợ phải thu - phải trả.
 • Lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng văn bản của công ty.
 • Theo dõi kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu…

Kế Toán Tổng Hợp new

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
Hà Nội
 • Triển khai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí kế toán tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của…

Kế Toán Tổng Hợp new

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETANT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Phụ trách việc thu chi nội bộ.
 • Hạch toán kế toán tài chính.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Timebit Law
Hà Nội
 • Thực hiện dịch vụ kế toán đối với các doanh nghiệp làm dịch vụ, bao gồm:
 • + Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán.
 • + Các công việc khác liên quan.

Kế toán tổng hợp new

Công Ty TNHH TMTH Trúc Linh
Hà Nội
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh - Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ, tài khoản ngân hàng - Lập…

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại An Thái
Hà Nội
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty TNHH Thương mại cầu gỗ
Hà Nội
 • Kiểm toán số liệu doanh thu hàng ngày của các nhà hàng và hoàn tất các báo cáo doanh thu liên quan.
 • Kiểm toán tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày…

Kế Toán Tổng Hợp new

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THIÊN...
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Hỗ trợ Kế toán trưởng các công việc kế toán.
 • Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT & các…

Kế toán tổng hợp new

Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả về công việc.
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tham gia quyết toán thuế.

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Lyche...
Hà Nội
 • Nhập liệu dữ liệu phát sinh hàng ngày, chi phí công tác của sale.
 • Chi phí khuyến mại hàng tháng của sale online và offline.
 • Theo dõi kho văn phòng.

Kế Toán Tổng Hợp new

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hà Nội
 • Kiểm soát báo cáo tiền doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ, công cụ, tài sản cố định;
 • Lên báo cáo tài chính, hoạch toán lãi/lỗ hàng tháng và chịu trách nhiệm…

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
Hà Nội
 • Theo dõi hạch toán thu chi (TK 111):
 • Hạch toán thu chi, theo dõi sổ ngoài để xử lý cho khớp với sổ quỹ tiền mặt trên báo cáo thuế.
 • Làm hồ sơ ngân hàng:

Kế Toán Tổng Hợp new

CÔNG TY CỔ PHẦN AMBER CAPITAL
Hà Nội
 • Thực hiện thu chi, giao dịch ngân hàng khi phát sinh.
 • Quản lý hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Thỏa thuận theo năng lực.

Get new jobs for this search by email