Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế toán Tổng hợp new

Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhập số liệu, quản lý nhập - xuất - tồn hàng hóa, xuất hóa đơn bán hàng, quản lý công nợ.
  • Khai báo thuế tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

Kế toán Tổng hợp new

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện - Thiết Bị Kỹ Thuật Bìn...
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhập số liệu, quản lý nhập - xuất - tồn hàng hóa, xuất hóa đơn bán hàng, quản lý công nợ.
  • Khai báo thuế tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email