Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH QT-DATA VN
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Đóng BHYT cho mọi nhân sự.

Kế toán tổng hợp

QT DATA Inc
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • 4000K - 15000K VND một tháng.

Kế toán tổng hợp new

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC U
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo thuế hàng quý, năm.
 • Kiểm tra ký duyệt các chứng từ.
 • Báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.
 • Thực hiện thu chi hằng ngày và kiểm soát quỹ.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Bất Động Sản LinkHouse Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra nhập liệu Báo cáo thuế hàng tháng;
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các chi nhánh, nội bộ, dữ liệu chi tiết & tổng hợp.
 • Lập hồ sơ quyết toán hàng năm;

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRẦN GIA NGUYÊN
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
 • Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Kế Toán Tổng Hợp

AH LONGQUAN
Ðà Nẵng
5.500.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • 5500K - 10000K VND một tháng.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty lt;br / gt;
 • Thực hiện các báo cáo theo các chính sách thuế, chế độ kế toán theo quy định của pháp…

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Tham gia du lịch, teambuilding...

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật chứng từ thu chi, báo nợ, báo có, hóa đơn GTGT phần thuế.
 • Nhập liệu và kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán;
 • Thực hiện các công việc khác được phân công.

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ĐẠI DƯƠNG XAN...
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp:
 • Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn tài sản, tài chính trong doanh nghiệp.
 • Thu nhập cao, hưởng theo đúng năng lực.

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SP ONE
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.
 • Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định hàng tháng…

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu các số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kê khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm;

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SUNLAW
Ðà Nẵng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Cạnh tranh Hình thức làm việc:
 • Toàn thời gian Microsoft Office.
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.
 • Khả năng chịu áp lực tốt.

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên Phần mềm kế toán.
 • Theo dõi chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục thi công.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ HOÀ
Ðà Nẵng
 • Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Hoà tuyển dụng Kế toán tổng hợp.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán chi phí, doanh thu hợp lý, hợp lệ theo luật kế toán hiện…

Get new jobs for this search by email