Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Công Nợ Quyết Toán Kinh Tế Hạch Toán Hoạch Toán Doanh Thu Kế Toán Tổng Hợp.
 • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả.

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế Toán Tổng Hợp Kiểm Toán Tài Chính Kế Toán Hạch Toán Kế Toán.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt nghiệp vụ chi phí và các bút toán tổng hợp.

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật chứng từ thu chi, báo nợ, báo có, hóa đơn GTGT phần thuế.
 • Nhập liệu và kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán;
 • Thực hiện các công việc khác được phân công.

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Meiko Automation, Khu CN9, khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội.
 • Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ…

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Ðà Nẵng
 • Thực hiện công việc thủ quỹ.
 • Thực hiện công việc kế toán bán hàng theo dõi công nợ khách hàng (Xuất hóa đơn bán hàng khách hàng bán lẻ và đại lý).

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán Accounting Kiểm Toán Tài Chính Ngân Hàng.
 • Hướng dẫn và giám sát thực hiện các công việc của kế toán viên.
 • *Thu nhập và phúc lợi:

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Xây Dựng Dự Toán Lưu Trữ Sổ Sách Báo Cáo Thuế.
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Lập báo cáo tài chính năm, báo cáo thuế ,.
 • 2/ Quyền lợi được hưởng:

Kế Toán Tổng Hợp new

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Kế Toán Kế Toán Tổng Hợp Công Nợ Báo Cáo Tài Chính Phần Mềm Kế Toán.
 • Nhập liệu theo đơn hàng hàng ngày, bao gồm cả mua hàng và bán hàng.

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Do nhu cầu mở rộng quy mô và thực hiện các dự án trọng điểm nên công ty tuyển dụng vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP như sau:
 • Hoàn thiện hợp đồng với khách hàng;

Kế Toán Tổng Hợp

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tài Chính Bảo Hiểm Kế Toán Thuế Kế Toán Tổng Hợp.
 • Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán hàng ngày, trích lập theo các nghiệp vụ phát sinh tại công ty.

Get new jobs for this search by email