Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kế toán Tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MP
Hà Nội
  • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
  • Tập hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
  • Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email