Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 741 jobs
Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Hà Nam
 • Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.
 • Tổng hợp, cân đối lượng hàng nhập vào xuất ra từng tháng, từng…
CT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÊ AN
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • O Triển khai thực hiện công tác tài chính kế toán Hệ thống theo nguyên tắc kế toán, các văn bản pháp luật về kế toán hiện hành.
 • Biết sử dụng phần mềm.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Đồng Nai
 • Đảm bảo các công việc có liên quan về kế toán tại chi nhánh.
 • Lập kế hoạch thu chi, UNC….
 • Theo dõi hợp đồng, các khoản phải thu, lập báo cáo,..
Công Ty TNHH Dong-A Bestech Vina
Bình Dương
 • Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
 • Quản lý, đào tạo kế toán viên.
 • Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn –…
Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Phan
Bình Dương
 • Xử lý , kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ.
Công ty CP Việt Hương
Bình Dương
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.
Fleur De Lys Hotel Quy Nhon
Bình Định
 • Tính toán thu chi trong spa.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Cảm Nhận Á Đông Tạ...
Khánh Hòa
 • Tòa nhà Viettel, Nha Trang.
 • Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h00 - 17h00, Thứ 7 từ 8h00 - 12h00.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Florida Hotel Nha Trang
Khánh Hòa
 • Kiểm tra chứng từ công nợ và kéo về phần hành kế toán.
 • Đảm bảo rằng tất cả các khoản City Ledger là hợp lệ theo chính sách trả sau của khách sạn.
QUỐC TẾ MEDINO
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán VN, làm sổ sách kế toán.
 • Đầu mối tiếp nhận, xử lý các công việc kế toán của công ty.