Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chuyên viên kinh doanh

Tuấn 123
Hà Nội
  • Học việc trong 2 tuần, được đào tạo cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể.
  • Thực hành các công việc cơ bản:
  • Khai thác và chăm sóc khách hàng mua Bất động sản, có sự…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email