Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 656 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Iscvina
Vĩnh Phúc
 • Mô tả công việc Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Dựa vào yêu cầu công việc rồi phân công công việc cho các chuyền sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Kiểm tra và duy trì trạng thái 7S mỗi ngày.
 • Quản lý hàng hóa trong kho:
 • Quản lý nhân sự trong kho.
 • Quản lý tài chính trong kho:
 • Thu tiền, chi tiêu nội bộ, gửi tiền ngân hàng, làm báo cáo tài chính.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Làm báo cáo sản xuất hằng ngày.
 • Kiểm tra các máy móc sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc.
Tsuchiya Tsco Hà Nội
Vĩnh Phúc
 • Control the quality of manufacturing process.
 • Supply raw materials, products standard for production.
 • To co-ordinate with production to monitor, deal with…
FLAMINGO
Vĩnh Phúc
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng phần Xây dựng.
 • Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu;
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Nhập liệu, kiểm tra thông tin của bộ phận.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến giấy tờ, thông tin của phòng ban.
 • Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
GSR VINA
Vĩnh Phúc
 • Quản lý sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, hỗ trợ và quản lý công nhân sản xuất.
 • Quản lý nhân sự, phân công công việc cho công nhân viên trong xưởng.
Anotech Vĩnh Phúc - Anotech Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách và tham gia vào công việc liên quan đến mảng HR:
 • + BHXH, Chế độ, Phúc lợi.
 • + Chấm công và Tiền lương.
 • + Tuyển dụng nhân sự và Đào tạo.