Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 190 jobs

PHÓ GIÁM ĐỐC THÁI NGUYÊN new

TẬP ĐOÀN TUẤN ÂN
Thái Nguyên
 • Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • PHÓ GIÁM ĐỐC THÁI NGUYÊN.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Quản Lý Và Thu Hồi Nợ Tại Nhà new

Thái Nguyên
10.000.000 VNĐ một năm
 • 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Tổng Đài Viên [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tổng Đài Viên tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Nhân Viên Tiếp Thị [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tiếp Thị tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Nhân Viên Thị Trường [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Thị Trường tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân viên Bán hàng [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Bán hàng tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Tư Vấn Viên [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tư Vấn Viên tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tuyển Sinh tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân viên Tư vấn Giáo dục [ Thái Nguyên 2 ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Tư vấn Giáo dục tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Nhân Viên Callcenter [ Thái Nguyên 2] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Callcenter tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Get new jobs for this search by email