jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty Thép Tây Nam
Long An
Easily apply
  • Phân tích, lập kế hoạch và quản trị hoạt động quản lý sản xuất nhằm rút ngắn thời gian sản xuất.
  • Xem xét kế hoạch sản xuất để đánh giá các rủi ro.
» Create your CV - It only takes a few seconds