Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 293 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Thịt Heo Sạch new

 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [Hải Dương] Nhân Viên Kinh Doanh Thịt Heo Sạch.
 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Quản lý chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Quản lý Kinh Doanh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý Kinh Doanh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám sát phát triển Kinh doanh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Tuyển nhân viên tư vấn trả góp tại Bình Giang, Chí Linh - tỉ... new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hải Dương
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Khi trở thành Nhân viên Điểm giới thiệu dịch vụ, bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng của Khách hàng.

Quản lý chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.

Quản lý chi nhánh [Bình Giang - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Bình Giang - Hải Dương.

Quản lý chi nhánh [Thị Xã Chí Linh - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thị Xã Chí Linh - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.

Giám đốc chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Bình Giang - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Bình Giang - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Thị Xã Chí Linh - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thị Xã Chí Linh - Hải Dương.

Giám đốc chi nhánh [Bình Giang - Hải Dương ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Bình Giang - Hải Dương.

Giám đốc chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3 ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email