Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 895 jobs
NIC's Client
Hải Dương
 • Finding out new customers, taking care present customers, sales expansion, market research and related job in Northern Vietnam.
 • Experience in Sales job (B2B).
Hải Dương
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.
 • Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
HRchannels.com
Hải Dương
 • Assistant Purchasing Manager | Phó Phòng Mua Hàng ($850, R6914).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for an Assistant Purchasing…
HRchannels.com
Hải Dương
 • Printing Technical Executive (In Ấn, $1300, HA6926).
 • Our client is a foreign invested company, now looking for a Technical Engineer in Hai Duong:
Hiển Long Việt Nam
Hải Dương
 • Soạn thảo và theo dõi tiến trình đi/đến của các văn bản, hồ sơ, tờ trình, phiếu xử lý công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Đạo đức, uy tín, tính gắn kết lâu dài.
Kỹ Nghệ Long Star (Việt Nam)
Hải Dương
 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Tính công cho nhân viên vào cuối tháng dựa vào phần mềm chấm công.
 • Nộp hồ sơ BHXH cho nhân viên.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
HRchannels.com
Hải Dương
 • Production Assistant Manager (Tiếng Nhật, $850, BH6911).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Production…
Hải Dương
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ khi giao dịch với Khách hàng:
 • Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời các giá trị sau:
Hải Dương
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch;
 • Tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
HRchannels.com
Hải Dương
 • Import & Export Staff (Sản Xuất, $450, DT6445).
 • Our client is a foregin invested manufacturing company, now looking for an Import & Export Staff in Hai Duong: