Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 789 jobs
Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam
Hưng Yên
 • + Phát triển cơ sở dữ liệu màu mới cho sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã sửa đổi đảm bảo cập nhật trong phần mềm MPM.
 • Làm việc từ thứ 2 -thứ 6.
 • Ăn trưa tại Công ty.
Minh Tâm - MITACO
Hưng Yên
 • Làm việc theo ca sản xuất.
 • Tiếp nhận kế hoạch sản xuất và tổ chức sản xuất hàng hóa.
 • Tham mưu trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy tổ chức, đồng thời đề xuất biện…
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Thực hiện gọi điện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với…
 • Nhập thông tin vào hệ thống.
 • In đơn soạn hàng cho nhân viên vận hành kho sử dụng.
 • Làm chứng từ gửi bộ phận vận tải.
 • Chiết xuất và làm báo cáo.
Minh Tâm - MITACO
Hưng Yên
 • Xuất hóa đơn bán hàng, đối chiếu công nợ và theo dõi công nợ khách hàng.
 • Kê khai thuế GTGT đầu ra và nhập hóa đơn đầu ra vào phần mềm kế toán.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
20.000.000 VNĐ một năm
 • Bao quát chung mọi hoạt động của chi nhánh như:
 • Nơi làm việc, bố trí nơi đón tiếp, phòng chờ cho học viên, trao đổi với phụ huynh học sinh,...
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để…
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
AUSTDOOR
Hưng Yên
 • Mô tả những trách nhiệm chính :
 • Vận hành, kiểm tra giám sát và bảo trì thường xuyên, sửa chữa, thay thế, nâng cấp các trang thiết bị IT để đảm bảo hoạt động ổn…
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Nữ tuổi từ 20 - 35.
Minh Tâm - MITACO
Hưng Yên
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Trường Thọ Việt Nam
Hưng Yên
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phát triển hệ thống đại lý đáp ứng mục tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
 • Phát triển sản lượng tại vùng được phân công theo mục…