Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 1,954 jobs
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina
Bắc Ninh
 • Công tác lập kế hoạch.
 • Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ sản xuất đảm bảo tối ưu hoá sử dụng và vận hành tốt.
 • Từ 3 đến 5 năm.
iSIRIUS VINA
Bắc Ninh
 • Quản lý hồ sơ giấy tờ của Công ty và nhân viên.
 • Chấm công, làm bảng lương.
 • Làm các thủ tục về bảo hiểm cho nhân viên.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng ( nếu có).
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên hệ thống dây chuyền theo đúng hướng dẫn.
 • Đánh giá chất lượng sản phẩm, mức độ rủi ro, đề xuất phương án giải quyết…
CÔNG TY TNHH CNC VINA
Bắc Ninh
 • Mô tả công việc + Giám sát công việc mỗi ngày của phòng sản xuất (sắp xếp kế hoạch, kiểm tra tiến trình công việc, …)+ Huấn luyện, đào tạo công nhân.+ Quản lý,…
East lor Packaging Vietnam
Bắc Ninh
 • Implement market research and competition analysis,.
 • By researching the internet, participating in exhibitions and other channels, identify the potential…
 • Phụ trách tiếp nhận yêu cầu và tiến hành tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận.
 • Đào tạo đầu vào cho công nhân mới, quản lý hồ sơ đào tạo.
ĐIỆN TỬ CANON BẮC NINH VIỆT NAM
Bắc Ninh
 • Quản lý việc cung cấp linh kiện cho dây chuyến sản xuất.
 • Tuân thủ tần suất cấp, số lượng cấp và loại linh kiện cấp.
 • Lập kế hoạch xuất hàng dịch vụ.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Bắc Ninh
 • Thực hiện theo đúng các yêu cầu của công việc vận hành máy móc thiết bị.
 • Kiểm tra chất lượng, định mức nguyên liệu đầu vào và thành phẩm.
Công ty TNHH Quốc tế Delta
Bắc Ninh
 • Nhận yêu cầu vận chuyển từ bộ phận giao nhận của công ty hoặc từ khách hàng trực tiếp.
 • Thu xếp xe nội bộ hoặc xe của nhà cung cấp để thỏa mãn các yêu cầu vận…
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Bắc Ninh
 • Quản lý công nhân, máy móc đảm bảo đủ kế hoạch.
 • Xử lý những việc liên quan đến lương, thưởng, trợ cấp… trong xưởng.
 • Kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm.