Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,052 jobs
Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
Bình Dương
 • Maintain Purchasing Info Record, Source List for new components.
 • Create Purchase Orders (PO) from SAP then send to specific suppliers based on Material…
Bình Dương
 • Plant Quality and EHS Manager.
 • Siemens Factory in Binh Duong.
 • Ø To advise the plant management and to support the business in consultation with the Quality…
Techtronic Industries
Bình Dương
 • Control raw materials delivery and inventory.
 • Confirm best material ready date for customers’ new orders.
 • Release purchasing orders to suppliers based on Lead…
QUÝ LỘC VƯỢNG
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm các công việc hành chính văn phòng.
 • Cập nhật thông tin khách hàng và sản phẩm.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ khách hàng.
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
Bình Dương
 • Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu từ các phòng ban.
 • Kiểm soát tình hình nhân sự của công ty.
 • Giải quyết các vấn đề từ các bộ phận đưa lên, báo cáo với Trưởng Bộ…
Bình Dương
 • Assist the Warehouse Manager in daily management activities.
 • Support the Warehouse Manager in managing office administration work and related issues.
Công Ty TNHH Ampacs International
Bình Dương
 • Xe đưa rước, suất ăn giữa ca.
 • Có ký túc xá cho nhân viên.
 • Thưởng cuối năm, tăng lương hằng năm.
 • Chế độ bảo hiểm và nghỉ ngơi theo đúng quy định của luật.
Duytan
Bình Dương
 • Bình Dương (Thị xã Bến Cát).
 • HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ.
 • Theo dõi đánh giá thử việc, làm hợp đồng lao động cho NLĐ.
 • Phụ trách chế độ BHXH cho NLĐ.
Bình Dương
 • Quản lý và thực hiện nghiệp vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho nhân viên trong công ty, cấp phát thuốc, sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.
HD Bank
Bình Dương
 • Tiếp nhận các công văn đến và phân phối đến người nhận.
 • Chuyển các công văn đi theo yêu cầu.
 • Quản lý và lưu trữ các công văn.
 • Theo dõi và đôn đốc thực hiện;