Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,298 jobs
Công Ty TNHH Highland Dragon
Bình Dương
 • Mô tả công việc Soạn thảo hóa đơn, kiểm soát lại hàng theo yêu cầu khách hàng.
 • Trao đổi cụ thể thông tin và lưu ý về hợp đồng hồ sơ Quyền lợi được hưởng - Tham…
Bình Dương
 • Main Purpose of the Job.
 • To produce as per given methods following WCM methods and Quality parametersMaintain the machines as per AM.
Kế toán
Bình Dương
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các báo cáo thuế, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác.
 • Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết.
Dược Phẩm Tanaphar
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn.
 • Phân loại đơn hàng theo nội dung đơn hàng, thời gian giao hàng.
 • Liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin và hoàn thiện đơn…
CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi số liệu nhập, xuất hàng.
 • Nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.
 • Kiểm tra, thống kê báo cáo hàng tồn kho.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
SAKURA VENDING SERVICES
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi xuất nhập kho hàng hóa.
 • Chủ động báo cáo cho quản lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan.
 • Nhập dữ liệu hàng hóa.
Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
Bình Dương
 • Phụ trách tuyển dụng, sắp xếp quản lýNhân sựCông ty.
 • Báo cơm, chấm công, tính lương.
 • Thực hiện các thủ tục BHXH cho người lao động.
 • Tốt nghiệp CĐ trở lên.
TOA Paint Vietnam
Bình Dương
 • Bảo hiểm theo quy định.
 • Nhập đơn hàng và xuất đơn tho yêu cầu của khách hàng.
 • Xử lý đơn hàng trả về.
 • Liên hệ khách hàng, liên hệ cho sale.
ACECOOK Vietnam
Bình Dương
 • Đánh giá chất lượng phở, bún, hủ tiếu line mình phụ trách.
 • Có ý kiến đề xuất thay đổi điều kiện sản xuất nếu cần thiết.
 • Tự tổ chức, sắp xếp công việc được giao.
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
Bình Dương
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu theo quy định của công ty.
 • ) và quản lý tài sản công ty.
Overall, how relevant are these jobs?