jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Vina One
Long An
Easily apply
 • Nhận kế hoạch, yêu cầu nhân sự từ các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng của công ty theo định kỳ.
 • Thực hiện công tác đăng tuyển sàng lọc hồ sơ ứng viên, tìm…
Vina One
Long An
Easily apply
 • Tổng hợp và theo dõi các công việc liên quan hoạt động HCNS và lập báo cáo hoàn chỉnh.
 • Lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch làm việc định kỳ (tuần,…
Vina One
Long An
Easily apply
 • Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu Iso nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của Công ty.
 • Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Vina One
Long An
Easily apply
 • Tự chủ về thời gian thực tập.
 • Có người hướng dẫn trực tiếp về đề tài thực tập;
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Được rèn luyện các kỹ năng:
Vina One
Long An
Easily apply
 • Giám sát chất lượng mảng ống.
 • Kiểm tra, phân tích, đánh giá, báo cáo.
 • Quản lí máy móc, thí nghiệm.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
 • Từ 23 đến 35 tuổi.
Vina One
Long An
Easily apply
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp trên sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra các định khoản kế toán, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Vina One
Long An
Easily apply
 • Thực hiện chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng được giao.
 • Xây dựng, tổ chức, và phát triển khách hàng tại khu vực được giao.
 • Thu nhập hấp dẫn theo năng lực:
Vina One
Long An
Easily apply
 • Hỗ trợ lãnh đạo phòng quản lý toàn bộ hạ tàn thiết bị mạng, hệ thống máy chủ.
 • Triển khai và kiểm soát việc thực hiện các chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn…
Vina One
Long An
Easily apply
 • Tìm kiếm khách hàng, chào bán các sản phẩm xuất khẩu của Công ty.
 • Check đơn hàng, báo giá sản phẩm.
 • Trực tiếp giao dịch với khách hàng để xúc tiến ký kết đơn…
Vina One
Long An
Easily apply
 • Cập nhật doanh số bán hàng, tổng hợp đơn hàng, theo dõi công tác giao hàng, cập nhật dữ liệu khách hàng.
 • Tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.