jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 190 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Communicate to Upper planning for order commitment.
 • Analyze the material requirements based on Upper Planning.
 • Update on PO into SAP system.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các công việc liên quan đến HSE (môi trường, sức khỏe và an toàn).
 • Tuân thủ và cập nhật luật liên quan đến HSE.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Trao đổi, điều tra nguyên nhân khi phát sinh lỗi.
 • Giải quyết nguyên nhân phát sinh lỗi.
 • Đưa ra phương pháp, đối sách phòng ngừa tái phát sinh.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Hạch toán thu chi tiền mặt vào phần mềm Fast.
 • Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng, hạch toán thu chi qua ngân hàng vào phần mềm kế toán, cập nhật tỷ giá.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Quản lý, giám sát toàn bộ những công việc thuộc bộ phận Quản lý chất lượng.
 • Lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Lead and direct Upper Production Department by planning, executing and controlling the factory production processes to achieve the company objectives within…
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong công ty (kim loại thép gia dụng).
 • Quản lý số lượng hàng xuất nhập kho, hàng tồn kho.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự của nhà máy.
 • Quản lý, sắp xếp các chứng từ, tài liệu, văn thư.
 • Soạn thảo, thông báo các nội quy, hướng dẫn công việc,…
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ sales.
 • Nghiên cứu và khảo sát thị trường thép hiện tại cũng như các công ty trong ngành.