Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,032 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Quản lý việc chấm công, các giấy tờ, sổ sách liên quan đến tính lương.
 • Đảm nhiệm các công tác liên quan đến bảo hiểm xã hội của nhân viên, các công việc hành…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ chấm công cho nhân viên, ...
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Định
 • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Hỗ trợ cho trưởng phòng về các nghiệp vụ.
 • Làm theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên.
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý công nhân chuyền (tổng cộng có 14 công nhân ).
 • Lập kế hoạch sản xuất, quản lý công việc của mình, theo dõi kiểm soát tiến độ sản xuất.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Hỗ trợ quản lý các công việc kế toán.
 • Theo dõi các thủ tục và đầu mục thanh toán.
 • Tính thuế, lưu trữ tài liệu, đảm bảo tính chính xác.
 • Có thể đi làm sớm.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xuất các hóa đơn, giấy tờ cho dân cư trong tòa nhà.
 • Quản lí tiền mặt, tài chính.
 • Làm các công việc khác do trưởng bộ phận chỉ thị.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Thanh Hóa
 • Hỗ trợ công việc cho các nhân viên phái cử:
 • Sức khỏe, thu thập thông tin...
 • Phân phối các lô hàng từ Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu từ trụ sở Nhật Bản.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
 • Theo dõi việc ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Quản lý đặt hàng văn phòng phẩm.