Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 595 jobs
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
10.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Công nghệ thông tin - IT.
 • Nội dung công việc - Bảo trì, nâng cấp và sửa chữa hệ thống ERP hiện của công…
TG VINA ARKS
Bình Dương
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Phối hợp và kiểm soát các hoạt động hàng ngày trong phòng Kế toán.
TG VINA ARKS
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất chế tạo của Nhật bản.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Làm báo giá.
 • Kỹ năng cần thiết - Giới tính :
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Nội dung công việc "- Nhận bản vẽ từ khách hàng về bản vẽ KIẾN TRÚC, thiết kế cửa ra vào, cửa cuốn.
 • Từ 21 đến 27 tuổi.
TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Nội dung công việc - Liên hệ với khách hàng về các vấn đề có liên quan đến đơn hàng.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
11.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty thương mại của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Hỗ trợ các công việc cho sales và manager người Nhật.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
18.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc • Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm (máy nén khí và…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty thương mại của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc • Giới thiệu tư vấn sản phẩm đến khách hàng(Hóa chất).
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Mô tả công ty Công ty tư vấn Nhân sự của Nhật.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Nhận Yêu cầu tuyển dụng.
 • Liên hệ ứng viên, sơ vấn.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất thiết bị nội thất gia đình.
 • Quận 1, Hồ Chí Minh.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Quản lý khách hàng hiện tại.