jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Theo dõi và làm thủ tục hàng nhập.
 • Nhận chứng từ ( Invoice, packing list, vận đơn,..).
 • Gửi cho Forwarder lên tờ khai Hải quan.
 • Nhập dữ liệu hàng ngày.
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Hỗ trợ line sản xuất công việc báo cáo hàng ngày về máy móc, sản phẩm.
 • Liên hệ với đối tác mua hàng hoặc bán hàng khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty;
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động;
 • Làm thanh toán chế độ.
 • Khai báo tăng, giảm, điều chỉnh lương hàng tháng.
 • Khai báo tăng, giảm lao động.
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Làm báo cáo theo dõi chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
 • Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Chuyển giao các chứng từ ban đầu cho bộ phận liên quan ( các đơn vị cơ sở trực thuộc Cty ).
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Quản lí nhân viên cấp dưới (mua hàng và kho mua hàng).
 • Tìm kiếm và Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp ( Hàn, Châu Âu,..).
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Kiểm tra thông tin đặt hàng của khách hàng;
 • So sánh và update thông tin mới lên hệ thống.
 • Thực hiện các thủ tục xuất hàng đảm bảo thông tin ( invoice, giá, số…
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Dạy tiếng Anh, tiếng Việt hoặc Tiếng Trung cho người Hàn Quốc.
 • Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Làm hướng dẫn thao tác hàng mới cho bên sản xuất;
 • Kiểm tra B.O.M (định mức tiêu hao nguyên vật liệu );
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
TEXON VIETNAM
Bắc Ninh
 • Liên hệ với nhà cung cấp (Hàn Quốc, Châu Âu) cung cấp nguyên vật liệu cho bộ phận.
 • Theo dõi kế hoạch hàng và giao hàng từ nhà cung cấp.
 • Được tổ chức sinh nhật: