Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
SX & TM Anh Tuấn
Cần Thơ
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm, tiếp cận, thuyết phục khách hàng.
  • Hỗ trợ, thúc đẩy doanh số bán hàng tại tỉnh quản lý.
  • Hoạch định chiến lược kinh doanh tại tỉnh quản lý.
SX & TM Anh Tuấn
Cần Thơ
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Tiếp cận khách hàng theo sự phân công của cấp quản lý.
  • Thực hiện công việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm.
  • Hỗ trợ, thúc đẩy doanh số bán hàng tại tỉnh công tác.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds