jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a QC Staff working in Bac Ninh as detail:
 • Evaluate the quality of production.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a CS Staff working in Bac Ninh as detail:
 • Give company products consultancy to customer.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a Mechanical Engineering Staff working in Bac Ninh as detail:
 • Other tasks assigned by higher levels.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Lập tiêu chuẩn kiểm tra, cập nhật khi có sự thay đổi.
 • Xác nhận lỗi và lập báo cáo không phù hợp.
 • Chịu trách nhiệm với các công việc liên quan tới đo đạc, kiểm…
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a SMT Technical Staff working in Bac Ninh as detail:
 • Maximum the production capicity and efficiency.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a Production Manager working in Bac Ninh as detail:
 • Establish the production improvement plan.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Trưởng phòng bộ phận bảo trì làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Trưởng ca sản xuất ngành thực phẩm làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Khách hành của chúng tôi là một công ty sản xuất, cần tuyển vị trí Giám đốc nhà máy làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau.
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Chuyên viên ISO làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau: