Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến phòng hành chính tổng vụ.
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ tuyển dụng và nội bộ công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu trong phòng thí nghiệm.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan khác.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan.
 • Thu chi tiền mặt tại công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Lên kế hoạch, tổ chức sắp xếp xuất nhập hàng.
 • Thực hiện các công việc liên quan theo chuyên môn.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện các công việc chuyên môn trong phòng thí nghiệm.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan khác.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Quản lý và điều hành ca sản xuất đảm bảo an toàn, tiến độ theo kế hoạch và hiệu quả trong sản xuất.
 • Điều phối nhân sự trong ca sản xuất.
 • Toàn thời gian cố định.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Quản lý tổ khuôn mẫu.
 • Đưa vào ứng dụng các giải pháp công nghệ để tăng năng suất, sản lượng.
 • Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn cho hệ thống.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện công việc theo chuyên môn.
 • Hỗ trợ các công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
 • Toàn thời gian cố định.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Quản lý các khoản thu:
 • Quản lý các khoản thu.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Quản lý các khoản chi:
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện công việc xuất nhập hàng theo phân công.
 • Thực hiện các công việc liên quan theo chuyên môn.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.