Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Scurity Supervisor

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Toàn thời gian cố định.

Front Office Manger

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

HR Manager

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Executive Chef

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Thủ Kho

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Restaurant Manager

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Lễ Tân

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Kế Toán Doanh Thu Và Thu Mua

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Kế Toán Doanh Thu Và Thu Mua.

Nhân Viên Kế Toán - Thủ Quỹ

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhân Viên Kế Toán - Thủ Quỹ.

Kế Toán Thanh Toán

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Housekeeping

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

It Supervisor

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Demi Chef De Partie

Parami Resort Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email