Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 632 jobs

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ TT Liên Quan - Thạch Thất] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh TT Liên Quan - Thạch Thất.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Dương Nội] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Dương Nội.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Quản lý lớp học tiếng anh [ TT Liên Quan - Thạch Thất] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh TT Liên Quan - Thạch Thất.

Quản lý lớp học tiếng anh [ Dương Nội] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh Dương Nội.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Mỹ Đình]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ12.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Mỹ Đình.

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ TT Liên Quan - Thạch Thất ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime tại chi nhánh TT Liên Quan - Thạch Thất.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Ba Vì] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Ba Vì.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Dương Nội ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime tại chi nhánh Dương Nội.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Nguyễn Lương Bằng] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Nguyễn Lương Bằng.

Quản lý lớp học tiếng anh [ Ba Vì] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh Ba Vì.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ12.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.

Quản lý lớp học tiếng anh [ Nguyễn Lương Bằng] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh Nguyễn Lương Bằng.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Ba La - Hà Đông] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Ba La - Hà Đông.

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Ba Vì ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime tại chi nhánh Ba Vì.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân viên Bán hàng [ Gia Lâm]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Bán hàng tại chi nhánh Gia Lâm.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email